LOF College

De winnaar van de LOF Prijs voor Vakinformatie wordt gekozen door het LOF College voor Vakinformatie.

Goede informatie en effectieve informatievoorziening is van wezenlijk belang voor elk beroep en bedrijf en elke professie.  Daarom is het LOF College breed samengesteld uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de politiek,  de wetenschap, uitgeefmedia en journalistiek. De Collegeleden zijn op persoonlijke titel  uitgenodigd voor het LOF College voor Vakinformatie.

Het LOF College wordt voorgezeten door mevrouw Annemarie Jorritsma. De overige collegeleden zijn:

  • Hoogleraar Kitty Koelemeijer, Nyenrode Business Universiteit, bestuurder en ondernemer
  • Hoogleraar Bart Brouwers, RU Groningen; media-ondernemer en -expert
  • Hoogleraar Valerie Frissen, Erasmus University Rotterdam; publicist en bestuurder
  • Michiel Bicker Caarten, mediaspecialist, auteur
  • Hoogleraar Jeroen van Erp, Delft University of Technology;partner/oprichter Fabrique
  • Sandra Kroon, consultant en uitgeefexpert
  • Dries van Ingen, algemeen directeur Boom Uitgevers Amsterdam, winnaar LOF Prijs voor Vakinformatie 2015
  • Geert Noorman namens Stichting LOF

Het college wordt ondersteund door de  LOF-secretaris Nineke van Dalen, tevens secretaris van brancheorganisatie Media voor Vak en Wetenschap van het Nederlands Uitgeversverbond (afgekort MVW).

De LOF collegeleden komen in een besloten Collegevergadering bijeen om een laureaat te kiezen. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de feestelijke jaarbijeenkomst van Media voor Vak en Wetenschap op 26 januari 2017 en via de media.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een oorkonde. Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door de Stichting LOF.