contact

Het secretariaat van de LOF Prijs voor Vakinformatie  wordt gevoerd door het bureau van Media voor Vak en Wetenschap (MVW) van het Nederlands Uitgeversverbond.

Voor meer informatie over de LOF Prijs voor Vakinformatie kunt u zich wenden tot:

Nineke van Dalen, algemeen secretarisnineke_7510-crop-u77283
T 020 43 09 154
M 06 22 44 87 83
E  n.vandalen@nuv.nl
W www.nuv.nl / MVW

Postadres:
Postbus 12040, 1100AA Amsterdam

Bezoekadres:
Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam